Strefa Pacjenta

Choroby

Facebook Slide Likebox


Profilaktory PDF Drukuj Email

W dzisiejszych czasach schorzenia krgosupa s najbardziej rozpowszechnion dolegliwoci i dotycz praktycznie kadego czowieka. Pomimo rnorodnoci preparatw farmakologicznych oraz zastosowania najnowoczeniejszych metod leczenia liczba chorych na osteochondroz i skolioz wci wzrasta.

Zmiany w krgosupie zaczynaj si ju we wczesnym okresie rozwoju, szczeglnie w okresie przedszkolnym, pogbiaj si w wieku szkolnym oraz okresie dojrzewania, a kocz si w wieku dorosym w postaci klinicznych objaww osteochondrozy.

Przy odksztaceniach krgosupa zostaj naruszone funkcje wegetatywnego ukadu nerwowego, puc, serca, wtroby, nerek, pojawiaj si choroby ginekologiczne, pogarsza si ostro widzenia, wystpuj zawroty i ble gowy. Choroby zwizane z zaburzeniami funkcjonowania powyszego ukadu i organw stay si nieodczn czci ycia kadej rodziny. Dlatego te jednym z najbardziej aktywnych problemw wspczesnych czasw jest poszukiwanie skutecznych oraz tanich metod i rodkw przywracajcych zdrowie na szerok skal.

Dzisiaj Ukraina moe zaproponowa caemu wiatu co cakowicie unikalnego - now metod, ktra zapobiega schorzeniom i leczy krgosup. Unikalno jej metody zawiera si w niezwykej prostocie, ekonomicznoci, a najwaniejsze - w skutecznoci, ktra w wikszoci przypadkw jest osigana do szybko i moe si utrwali na reszt ycia. Metoda Jewminowa zostaa zaaprobowana i jest zalecana przy codziennych wiczeniach u dzieci i dorosych, jako forma zapobiegania i leczenia schorze krgosupa. Realizowana jest przy pomocy Profilaktora Jewminowa - specjalnego przyrzdu sportowo - rehabilitacyjnego, opatentowanego we wszystkich krajach Europy.

Profilaktor Jewminowa moe by wykorzystany w orodkach medycznych, przedszkolach, szkoach, klubach sportowych i tam, gdzie pracuj lub odpoczywaj ludzie prowadzcy mao aktywny tryb ycia. Szczeglnie potrzebny jest tym osobom, ktrych dziaalno zwizana jest z duym obcieniem krgosupa, aby odbudowa go po przecieniu i przygotowa do jeszcze wikszych obcie. wiczenia na Profilaktorze wzmacniaj gorset miniowy krgosupa i pozostaych mini. Konstrukcja przyrzdu pozwala na jego zamontowanie praktycznie w kadym mieszkaniu, co daje moliwo skutecznego wykorzystywania go przez wszystkich czonkw rodziny, niezalenie od wieku, masy ciaa oraz stopnia przygotowania fizycznego. Najwaniejsze to cise przestrzeganie wicze, ktre dla kadego dobierane s indywidualnie przez specjalist, odpowiednio do problemw z krgosupem, fazy choroby, oglnego stanu zdrowiai waciwoci danego organizmu.

Profilaktor Jewminowa przeznaczony jest do zapobiegania i leczenia:

- osteochondrozy odcinka szyjnego, piersiowego i ldwiowego krgosupa,
- pocztkowych form skoliozy, zapobiegania rozwojowi cikich form skoliozy,
- choroby Scheuermann`a - Mau`a - skrzywie (garbw) modzieczych,
- rnych wad postawy,
- zapalenia korzonkw rdzeniowych o rnej etiologii,
- korekcji postawy ciaa, zmniejszenia wagi i ksztatowania sylwetki,
- zwikszenia wzrostu u dzieci i dorosych,
- usunicie zmczenia mini plecw i tuowia (szczeglnie u osb prowadzcych pasywny tryb ycia),
- polepszenia rozwoju oglnofizycznego i wzmocnienia rnych grup mini.

Korzystajc z terapii manualnej (chiropraktyki) moemy zlikwidowa ble krgosupa, zespoy blowe pochodzenia korzeniowego, ble naczyniowo-ruchowe oraz zapalne, ble po urazach i operacjach. Jednake jest to dopiero pocztek drogi prowadzcej do wyleczenia. W celu zapobiegnicia nawrotom problemw z krgosupem proponuj Pastwu alternatywn metod oraz Profilaktor Jewminowa.